TO Ulcinj na sajmu turizma u Berlinu "ITB 2016"

 

Na ovogodišnjem međunarodnom sajmu turizma u Berlinu ITB koji se održava u periodu od 09.-13. marta 2016. godine, Turistička organizacija Ulcinj nastupa na organizovanom štandu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Sajam turizma „ITB“ u Berlinu će ove godine okupiti preko 180.000 posjetilaca, od čega je 113.000 profesionalaca iz oblasti turizma, kao i preko 11.000 kompanija iz 180 zemalja, te se s pravom može reći da je ovaj sajam jedan od jačih ove vrste u svijetu.

 

Na organizovanom štandu NTO nastupaju i lokalne organizacije kao i turistički privrednici, na kojem su objedinili cjelokupnu turističku ponudu Crne Gore. Od tu­ri­stič­kih pri­vred­ni­ka sa pod­ruč­ja op­šti­ne pri­sut­ni su i HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“, i hotel Llolla ko­ji će to­kom svih da­na saj­ma ima­ti kon­tak­te sa broj­nim part­ne­ri­ma i za­in­te­re­so­va­nim kli­jen­ti­ma. Pr­va tri da­na saj­ma su pred­vi­đe­na za su­sre­te, dok je po­sled­nja dva da­na sa­jam otvo­ren i za po­sje­ti­o­ce. Za Ulcinj Nje­mač­ka je jed­no od glav­nih emi­tiv­nih tr­ži­šta jer sva­ke go­di­ne go­sti iz Nje­mač­ke u Ul­cinj­skoj ri­vi­je­ri se vraćaju u sve većem broju. Njem­ci su tra­di­ci­o­nal­no ve­li­ki lju­bi­te­lji prirode, Borove šume, Velike plaže i Ade Bo­ja­ne i do­la­ze uglavnom po­sred­stvom tu­ri­stič­kih agen­ci­ja .

 

Moramo napomenuti da Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) prvi put predstavljaju svoju ponudu na najposjećenijoj berzi svjetske turističke industrije ITB 2016. Svi posjetioci ITB-a, koji će trajati do nedjelje, će imati priliku da se više informišu o crnogorskim zaštićenim područjima, aktivnom odmoru i ponudama koje ne treba propustiti prilikom posjete nacionalnim parkovima, a među njima se nalazi i Ulcinsjka Solana.

 

Takođe, u okviru sajma biće organizovana konferencija za novinare Nacionalne turističke organizacije (NTO), u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i NPCG, na kojoj će biti predstavljene mogućnosti za investicije i turistička ponuda Crne Gore, pod sloganom „Divlja ljepota na Jadranu“, a štand Crne Gore je prvi dan posjetio i ambassador Crne Gore u Njemačkoj dr.Ranko Vujačić.

 

Opštinu Ulcinj je tokom 2015.godine posjetilo 13.133 turista iz Njemačke, koji su ostvarili 86.566 noćenja, a to je skoro tri puta više u odnosu na prošlu godinu.

 

Atrakcije

Velika plaža

Gotovo da nema turiste koji je ljetnji odmor proveo u Ulcinju, a da nije posjetio Veliku ulcinjsku plazu, tako da, ako se odlucite da svoj odmor provedete na Velikoj plazi zasigurno cete biti ocarani kilometrima duge pjeskovite plaze, koja se poput vjesto iscrtane slikarske linije spaja sa kristalno cistim morem.

Plaza I morsko dno su prekriveni sitnim pijeskom. 

Zanimljivosti

MIGUEL de SERVANTES

I zapisi i narodno predanje se slažu da je slavni španski pisac Miguel de Servantes u svojoj mladosti bio rob ulcinjskih gusara. Štovise, i njegovo znamenito djelo “Don Kihot’, dovodi se u vezu sa zatočeništvom u Ulcinju.

Neki istraživači su u Dulčineji od Toboza, glavnoj junakinji romana, prepoznali Ulcinjanku.