Turistička Organizacija Ulcinj je formirana 2009.godine i zasniva se na ostvarivanju poslova javnog interesa u oblasti turizma.

 • Djelatnost Turističke Organizacije Ulcinj:
  • Unaprijeđenje i promocija izvornih vrijednosti područja Opštine u funkciji razvoja turizma;
  • Stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji Opštine;
  • Saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja za predmet poslovanja imaju turističko – ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma na teritoriji Opštine;
  • Podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
  • Podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštiti i očuvanju turističkog prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa;
  • Realizacija programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Opštine koja su u funkciji razvoja turizma i turističke propagande;
  • Pružanje servisnih usluga i informacija gostima;
  • Organizovanje turističko – informativnih biroa u turističkim mjestima;
  • Registrovanje i praćenje turističkog prometa na teritoriji Opštine
  • Obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkih proizvoda na teritoriji Opštine.

Naša misija je  promovisanje turističke ponude i uspostavljanje imidža Ulcinja kao atraktivne turističke destinacije kao i informisanje i propagiranje turizma u gradu kao vodeću privrednu granu u skladu sa strategijom razvoja grada