Prema važećem Zakonu o boravišnoj taksi Republike Crne Gore, boravišna taksa u Ulcinju iznosi 1,00 euro na dan za odrasle osobe. Mladi od 12 do 18 godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12.godina ne plaćaju boravišnu taksu. Boravišna taksa je paušalni iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost. Smještajnim objektom smatra se hotel, motel, pansion, turistički apartman, odmaralište, kamp, planinarski dom, soba za iznajmljivanje i svi drugi objekti u kojima se pružaju usluge smještaja. Boravišnu taksu podjednakim uslovima plaćaju i strani državljani. Naplatu boravišne takse vrši pravno i fizičko lice koje pruža usluge smještaja – davalac smještaja. Davalac smještaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smještaja. Ako davalac smještaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse. Novčanom kaznom od desetostrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Republici Crnoj Gori kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik koji pruža usluge smještaja, ako:
  1. Ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge
  2. U računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnove oslobađanja od njenog plaćanja
  3. Ne vodi ili netačno vodi evidenciju korisnika usluge smještaja
  4. U propisanom roku ne podnese nadležnom poreskom organu izvještaj o broju korisnika usluge smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse
  5. Sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku