Tipično istočnjački dio grada, koji povezuje Stari grad i novi dio grada, je Čaršija. Ona Ulcinj čini gradom koji morate posjetiti. U oko 200 njenih dućana vijekovima se poslovalo na način što je zanatlija istovremeno proizvođač i prodavac svojih proizvoda.

Čaršija je centar grada, prostor na kojem se stvara i koncentriše snažna sfera duhovnosti, kulture, vjerskih i etičkih normi. Zvukovi koji dolaze iz svih dućana daju osobitu živost. U Čaršiju se ne dolazi samo radi kupovine, već i šetnje. Strani putopisci su zapisali da šetnja glavnom ulcinjskom ulicom spada među nainteresantnije doživljaje na cijelom Orijentu. Poseban utisak na njih je ostavljala prelijepa mješavina ulcinjskih nošnji koje se tradicionalno mogu vidjeti pazarnim danima, utorkom i petkom.