U vrijeme vladavine Mlečana, u Starom gradu je 1510. g. sagrađena crkva Svete Marije, koja je odmah nakon što su Osmanlije osvojile Ulcinj, 1571. Godine, preimenovana u džamiju sultana Selima II. Bila je to tzv. carska džamija, jer nije imala vakufe iz kojih se na početku izdržavala, već su njeni službenici plaćani iz državnog budžeta.
Hadži Halil Skura je 1693. g. dozidao minare od finog klesanog kamena, u donjem dijelu, na kvadratnoj osnovi, koja se sužava prema vrhu. Vjerska funkcija ove džamije prestala je 1878. g., odnosno od prvog ulaska Crnogoraca u Ulcinj. Pri ovom vjerskom objektu postojao je mekteb. U njoj bi se sastajali ulcinjski reisi kada je trebalo donijeti neku važnu odluku.
Ovaj objekat je najljepši spomenik saživljenosti Zapada i Istoka u arhitekturi Ulcinja. U njemu se nalazi gradski muzej.