Oko 1670. godine, odmah nakon dugotrajnog Kandijskog rata, izgrađena je džamija ispod sjevernog ulaza u Stari grad, u mahali Meterizi. Bila je poznata kao džamija u Varoši, odnosno u Podgradu.
Kada su Crnogorci zauzeli Ulcinj 1880. g. bila je u trošnom stanju. Deset godina kasnije na njenim temeljima je „u slavu Božiju i za dušu svojih junaka poginulih 1878. godine pri oslobođenju Ulcinja“ sagrađena pravoslavna, Saborna crkva sv. Nikole.

Ovaj vjerski objekat okružen stoljetnim maslinama ima lijepe i vrijedne freske.