Džamiju na Pristanu sagradio je skadarski Ibrahim-paša Bušatlija (1797-1809), brat Mahmud-paše. Ibrahim-paša je teško ranjen u bici na Krusima, 1796. g., pa je u znak zahvalnosti Bogu podigao džamiju. Posvetio ju je ulcinjskim pomorcima koji su dali veliki doprinos uspjehu i bogatstvu njegove porodice, pa se stoga u narodu ona naziva Džamija pomoraca. Prilikom otvaranja džamije (oko 1798. g.) naredio je da se prihodi od četiri radnje u Skadru odvajaju za pokrivanje njenih troškova.
Srušena je 1931. godine, a ponovo izgrađena osam decenija kasnije. Najljepši je objekat islamske arhitekture u Crnoj Gori sa minaretom dugim 26 metara.