Ulcinj je najinteresantniji grad na istočnoj obali Jadrana, mjesto u kojem se plodonosno prožimaju tri velike religije, Mediteran i Evropa, Orijent i Zapad. U monumentalnom Starom gradu, arhitektonskoj aglomeraciji osnovanoj u petom vijeku prije nove ere, još uvijek se mogu vidjeti i opipati tragovi i bogata ostavština devet velikih civilizacija koje su prošle Ulcinjem.

25 vijekova na jednom mjestu, to je istinski izazov za svaki istraživački duh. Još ako želi da sazna zašto je ovaj grad preko 200 godina bio sigurna baza najpoznatijih gusara na Jadranu.

Ako se odlučite da prošetate gradom i okolinom možete otkriti ljepotu niza vjerskih objekata sve tri konfesije, Sahat kulu, hamam, ostatke rimskih rustikalnih objekata …

Posjeta nekadašnjem episkopskom gradu Šasu, koji je, po legendi, imao crkava koliko u godini dana, nezaboravan je doživljaj.