Lovištem »Ulcinj» gazduje Javno preduzeće „Ulcinj“. Granica lovišta je praktično cijela teritorija opštine. Lovna sezona u lovištu Ulcinj traje od početka avgusta do kraja februara.

Tradicija lovnog turizma na prostoru Lovišta Ulcinj razvija se preko jednog stoljeća, da bi posljednjih  godina bila intenzivirana.
Lovište Ulcinj se izdvaja po raznovrsnosti predjela. Na ovom prostoru obitavaju razne atraktivne vrste dlakave i pernate divljači, kao što su: Vuk (Canis lupus L.), Šakal(Canis lupus), Kuna bjelica, Kuna zlatica, Zec, Golub pećinar i glivaš, Fazan, Jarebica kamenjarka, Prepelica, Šljuka šumska, Bekasina, Divlja svinja (Sus scrofa L.), divlje guske i razne vrste pataka.
Ukoliko ste zainteresovani za lovni turizam na području Lovišta Ulcinj, pozivamo Vas da doživite nezaboravne lovačke trenutke i uživate u našem gostoprimstvu.

Kontakt telefoni:
Tel.fix.+382 30 401 540
Mob. : +382 67 264 421