To remek-djelo mostogradnje izniklo je neposredno nakon snažnog mletačkog napada na Ulcinj 1696. g. kako bi u slučaju potrebe preko tog mosta brzo stigla pomoć u ljudstvu i tehnici za grad. Smatra se da su most gradili zidari iz škole čuvenog mimara Sinana. Dugo vremena je ova monumentalna građevina imala prvenstveno vojni, a do naših dana je zadržala važan prometni značaj.