Vjeruje se da se u “Palati Venezija” nekada nalazila rezidencija mletačkog upravnika Ulcinja. Zbog njene ljepote i funkcionalnosti i kasniji upravitelji su taj objekat koristili kao dvor.

Nedaleko od Palate Venecija, na južnom platou Starog grada, nalazi se predivno zdanje koje se naziva “Dvori Balšića”.
Oba ova ekskluzivna objekta sada služe za izuzetno ugodan smještaj i boravak gostiju i posjetilaca Ulcinja.