Program prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020 u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

  • Post category:Vijesti

Promovisanje i unapređivanje istorijskih, kulturnih i prirodnih atrakcija pored rijeke Bojana.

Projekat je fokusiran duž rijeke Bojana kao velikog potencijalnog turističkog područja sa puno nepromoviranih istorijskih i prirodnih atrakcija sa obje strane rijeke. Rijeka Bojana je pravo prekogranično područje koje ujedinjuje opštine Skadar i Ulcinj. Glavni cilj projekta je promocija istorijskih, kulturnih i prirodnih područja duž rijeke Bojana, čime se diverzifikuje i promoviše jedna od neotkrivenih ljepota prekograničnog područja.
Glavne aktivnosti projekta će uključivati promociju, poboljšanje pristupačnosti i valorizaciju ovih atrakcija. Na kraju, projekat će takođe stvoriti turističku stazu uključivanjem lokalnih turističkih operatera i povećanjem lokalnih kapaciteta. Projekat će podržati lokalne turističke aktere u povećanju njihovih kapaciteta, uključujući i rijeku Bojanu kao dio turističkih paketa (područja koja moraju posjetiti) u prekograničnom regionu. U tom smislu, projekat će takođe uključivati izgradnju kapaciteta mladih, posebno onih koji studiraju na Univerzitetu u Skadru za turizam, tako što će ih sertifikovati kao vodiče.
Neke od glavnih aktivnosti projekta bi uključivale:
– Mapiranje područja istorijskog, kulturnog i ekološkog značaja duž obala rijeke Bojana
– Stvaranje vizije za turistički razvoj obala rijeke Bojana, uključujući akcioni plan sa pilot projektima koji se mogu primijeniti na tom području
– Valorizacija određenog broja odabranih područja duž rijeke Bojana, obnova, nadogradnja infrastrukture
– Ulaganje u poboljšanje turističkih puteva i staza pored rijeke Bojana i putne signalizacije
– Promovisanje događaja u zoni sa turističkim operaterima i lokalnim preduzećima
– Priprema istorijskog i prirodnog informativnog vodiča za to područje
– Obuke i obuke na radionicama sa lokalnim turističkim operaterima i studentima koji su zainteresovani da budu turistički vodiči.
– Dizajnirajte digitalni alat za mapiranje područja