Dobrovoljnim donacijama građana Ulcinja izgrađena je 1754. g. Sahat-kula sa namjerom da ljude poziva na posao, podsjeća ih na građanske dužnosti i usađuje im svjetovno shvatanje vremena. Njena pozicija je brižljivo odabrana, jer se praktično ona može vidjeti ili pak čuti otkucaji njenog sata iz svih dijelova grada.

Kvadratne je osnove, a građena je od lijepog klesanog kamena.
Dugo je u Ulcinju postojala osoba zvana muvekit, koja je svakodnevno vodila računa o tačnosti sata na Kuli.