Me gjuetinë e Ulqinit, menaxhon ndërmarrja publike “Ulqin” . Kufiri i gjuetisë, praktikisht është tërë teritori i komunës. Sezoni i gjuetisë në teritorin e komunës fillon në muajin gusht e deri në fund të shkurtit.

Tradita e turizmit të gjuetisë në teritorin e Ulqinit vazhdon  më shumë se një shekull, kështu që vitet e fundit ishin më intensive.

Teritori i gjojës  ndahet sipas pjesëve të ndryshme. Në këtë  hapësirë banojnë lloje të ndryshme dhe atraktive të  egërsirave, qofshin  kafshë apo shpez si: ujku(Canis lupus L), çakaj(Canis lupus) lepuri, pëllumbi i shpellave, fazani, fëllënza e gurit, shepka e pyllit, derri i egër, (Sus scrofa L.), rosat dhe lloje të ndryshme të patave të egra.

Nëse jeni të interesuar për turizëm të gjuetisë, në teritorin e gjuetisë në Ulqin ju ftojmë që të vini dhe të përjetoni çaste të paharruara dhe të kënaqeni me mikpritjen tonë.

Telefonat kontaktues:

Tel.fix.+382 30 401 540
Mob. +382 67 264 421