Plazhi Tropicana është plazhi i parë privat në Mal të Zi i cili në vitin 2013 ka festuar 20 vjetorin e saj. Disponon me restaurantin, caffe barin, objektin për pemë dhe rekuzite për plazh si dhe auto kampin. Në restaurant shërbehen specijalitete të ndryshme të kuzhinës nacionale dhe internacionale. Ky plazh poashtu është fitues i flamurit të kaltërt me vite të tëra për respektimin e standardeve ekologjike dhe kualitetit të plazhës.