Xhaminë në “Ranë” e ka ndërtuar shkodrani Ibrahim-pash Bushati me(1797-1809), vëllau i Mahmut-pashës.Ibrahim –pasha është plagosur rëndë në luftën  e  Krusinës, me 1796 dhe në shenjë  falenderimi ndaj perëndisë ndërtoi xhaminë. Ia kushtoi  marinarëve të Ulqinit, pasi ata dhanë kontribut të madh në suksesin dhe pasurimin e familjes së tij, andaj në popull ajo njihet si  Xhamia e marinarëve. Me rastin e hapjes  së Xhamisë( rreth viti 1789), pasha urdhëroi, që të ardhurat e katër dyqaneve në Shkodër të ndahen  për të mbuluar shpenzimet e kësaj ceremonie. Është rrënuar me 1931, përsëri u rindërtua  tetë dekada më vonë. Është objekti më i bukur i arkitekturës islame në Mal të Zi me minare të gjatë prej 26m.