Ulcinj sa svojim izuzetnim prirodnim faktorima, čistim i bistrim morem, ljekovitim pješčanim plažama, sumpornom mineralnom vodom, ljekovitim blatom, morskom soli i njenim matičnim lužinama, blagom nadražajnom primorskom klimom, prirodno je lječilište izuzetnih osobina, poznato u svijetu. Prof Not (Noht), direktor Instituta za tropske bolesti u Hamburgu, prilikom boravka u Ulcinj 1925.godine rekao je “U životu nijesam vidio mjesto prebogato zvijezdama kao što to ima Ulcinj”. Vrijednost ovog podneblja je za čovječiji organizam velika i raznovrsna, a prof dr. Lemoh (Lemoch), predsjednik Evropske lige za reumatizam, boraveći u Ulcinju 1964. rekao je: “Ulcinj u terapeutskom smislu ima veliku budućnost”. Naučnik svjetskog glasa Mihajlo Pupin, juna 1919.god. preko svog izaslanika, tražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Crne Gore dozvolu za otvaranje sanatarijuma za boravak i liječenje određenih stanja i oboljenja. Sve ovo su razlozi da 1992.god. ukazom Kraljevine Jugoslavije, Ulcinj bude proglašen za “banjsko i klimatsko lječilište”. Prednosti ulcinjske klime su opredjeljući faktor života i boravka u njemu, a temperatura mora čini optimalnim mogućnosti kupanja u morskoj vodi oko 6 mjeseci, od maja do oktobra. Providnost vode ljeti je do 38m a na pučini ispred Ulcinja izmjerena je najveća providnost vode na Jadranskom moru  – 56m. Dugi ljekoviti faktori su pijesak na plažama, koji je veoma čist, neobično sitan, nema ni najmanjih primjesa zemlje, mulja, organskih materijala idr., budući da Ulcinj ima nezagađenu okolinu, bez ikakvih industrijskih postrojenja i dr. Po hemijskom sastavu Ulcinjski pijesak ima oko 30 mineralnih sastojaka a koji su biološki vrlo aktivni. Sadrži blagu radioaktivnost što ga čini vrlo pogodnim za primjenu u medicinske svrhe, naročito kod oboljenja organa za kretanje i kičme, reumatizma, diskopatije, išijalgija kao i stanja nakon povreda ovih organa.     Sumporna voda koja izvire pored samog mora na ženskoj plaži ima “čudotvorna” ljekovita svojstva. Tvrdi se da ova voda blagotvorno utiče naročito na nerotkinje. Po mineralnom sastavu je vrlo bogata. Mineralno blato (peloid) se prostire oko bazena Ulcinjske solane udaljen oko 2km od mora. Naučna ispitivanja ovog blata potvrđuju da je ono po svojim ljekovitim svojstvima jedno od najkvalitetnijih do sada pronađenih i istraživanih na Jadranu. Neprečišćena morska so dobijena iz bazena morske solane u Ulcinju ima “koncentrovano more”, kome dodatkom obične vode možemo i u kućnim uslovima dobiti sve mogućnosti za liječenje koje pruža morska voda a pogodno je naročito za liječenje reumatizma i oboljenja organa za kretanje. Svi ovi faktori negdje mogu zamijeniti lijekove a negdje se uz njih postižu bolji i dugotrajni rezultati. Ovih prirodnih činioca rijetko gdje se može naći ovoliko na jednom mjestu.