Na svom imanju, blizu svoje kuće, poznati ulcinjski kapetan Ahmet Đulji je 1783. g. podigao prekrasnu malu plavu džamiju sa zelenim minaretom, koja je poznata kao džamija Bregut.

Rekonstruisana je 1986. godine, jer je sedam godina ranije znatno stradala od posljedica zemljotresa.