Në pronë të vet, afër shtëpisë së vet, Kapedani i njohur i Ulqinit , Ahmet Gjyli me 1783 ndërtoi xhaminë e kaltër  të vogël dhe të bukur me minare të gjelbër, e cila është e njohur si Xhamia e Bregut.