Takim pune me nje numer te perfaqesusve dhe pronarve te hoteleve , restoranteve, agjensive turistike, plazhisteve dhe stacinit te autobusave te qytetit tone.

  • Post category:Vijesti

Takimi eshte organizuar per konsulltime te me hollesishme para nisjes ne Kosove dhe Maqedonin e Veriut. Ne keto dy destinacijone OT do te jet per dite ku kemi rezervuar takime te shumta institucinale dhe medijatike. Qellimi i vizites perkon me prezentimin e ofertes turistike 2021.