Ulqinaku Muradin-begu ndërtoi në krye të Pazarit me 1749 faltoren islame. Ajo u rrëzua nga tërmeti i vitit 1979, me vetkontributin e vendasve u rindërtua  16 vite më vonë.

Në kompleksin e xhamisë gjendet  selia  e Bashkësisë islame të Ulqinit, biblioteka dhe kopshti.